Tisztújító közgyűlés

Az április 6.-i választás eredménye:

Egyesületi elnökség:

Elnök:

Hégely Sándor

 Tagok:

Bondár Árpád

Gaál Csaba

Korimné Laurinyecz Valéria

Lugosi Gyula

Varga János

Uhrin Sándor

Felügyelő bizottság:

Elnök:

Regős László

Tagok:

Kiss Józsefné

Samu Istvánné

Schaffer Ágnes

Gratulálunk és jó munkát kívánunk a testületek tagjainak!

 
 
 
Csabai Kolbászklub Egyesület Tagjának 
                                                                                                         Tárgy: Meghívó
Tisztelt Tagtársunk!                                                                    
 
A Csabai Kolbászklub Egyesület elnökségi döntése értelmében az egyesület KÖZGYŰLÉSÉT
2016. április 6-án (szerda) 17 órára összehívom!
Helye: Lencsési Közösségi Ház, Békéscsaba, Féja Géza tér 1.
 
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2015. évi munkaterv végrehajtásáról, valamint az egyesület gazdálkodásáról, az egyszerűsített
     pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet ismertetése
                     Előadó: dr. Ambrus Zoltán elnök 
2. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2015. évi tevékenységéről.
                      Előadó: Sáli János a bizottság tagja
3. Az Egyesület 2016. évi munka- és gazdálkodási tervének ismertetése
                      Előadó: dr. Ambrus Zoltán elnök
4. A beszámolók, a jelentések és a tervezetek vitája, majd szavazás
                       Vezeti: Varga János, az ülés levezető elnöke
5. Az elnök, alelnökök, az elnökség és a felügyelő bizottság megválasztása 
                       Vezeti: Szabó László, a jelölőbizottság elnöke
6. Egyebek
A közgyűléshez kapcsolódó beszámolók és tervek a klubházban előzetesen megtekinthetők!
A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + 1 fő jelen van.
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés időpontját követő
30 perccel kerül összehívásra. Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés
az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 
                                                                                                                                           *     *     *
Szeretném jelezni, hogy a közgyűlésen, valamint a csütörtöki klubesteken van lehetőség a 2016. évi
tagdíjak befizetésére. A befizetés átutalással is teljesíthető az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet:
53200132 – 11014485 számú számlára, vagy un. sárga csekk is kérhető.
A teljesítés határideje: 2016. május 31.                         
 Kérek minden jövedelemadót fizető klubtagot, hogy adója 1%-át az egyesület javára utaltassa.
Adószámunk: 18381803 - 1 - 04
 
Békéscsaba, 2016. március 20.  
                                                        
                                                                                                                 dr. Ambrus Zoltán
                                                                                                                            elnök
A meghívó letölthető:
 

kolbaszklub-56ee395d321d8.doc (DOC, 84.5 KB)