Közgyűlés 2017

Tisztelt Tagtársunk!                                                                   

 

Csabai Kolbászklub Egyesület elnöksége döntése értelmében az Egyesület KÖZGYŰLÉSÉT

2017. március 21-én (kedden) 17 órára összehívom!

A Közgyűlés helye: Uhrin Zoltán Klubház, Békéscsaba, Lencsési út 138.

 

Napirendi pontok:

  1. Beszámoló a 2016. évi munkaterv végrehajtásáról, valamint az egyesület gazdálkodásáról, az egyszerűsített pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet ismertetése

Előadó:            Hégely Sándor, elnök

                        Korimné Laurinyecz Valéria, alelnök (pénzügyi rész)

  1. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2016. évi tevékenységéről.

Előadó:            Regős László, a bizottság elnöke

  1. Az Egyesület 2017. évi munka- és gazdálkodási tervének ismertetése

Előadó:            Hégely Sándor, elnök

  1. A beszámolók, a jelentések és a tervezetek vitája, majd szavazás

Vezeti:            Varga János, elnökségi tag, az ülés levezető elnöke

  1. Az Egyesület Alapszabályának módosítása

(tagdíjemelés, tagdíjmentes „Tiszteletbeli Tagság”, az Elnökség szerkezetének átalakítása, új elnökségi tagok megválasztása, a Klubház megvásárlásának kérdése)

Előadó:            Hégely Sándor, elnök

6.     Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés időpontját követő 30 perccel kerül összehívásra. Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

*     *     *

Szeretném jelezni, hogy a közgyűlés után a helyszínen, valamint a csütörtöki klubesteken van lehetőség az újonnan megszavazott, 2017. évi tagdíjak befizetésére. A befizetés átutalással is teljesíthető az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet: 53200132 – 11014485 számú számlára, vagy un. sárga csekk is kérhető. A teljesítés határideje: 2017. május 31.                        

Kérek minden jövedelemadót fizető klubtagot, hogy adója 1%-át az egyesület javára utaltassa. Adószámunk: 18381803 - 1 - 04

 

Békéscsaba, 2017. március 04.                                                        

 

Hégely Sándor s.k.

                                                                                                                              elnök